Zwroty

Jeżeli dokonałeś zakupów w sklepie internetowym Biedronka Home jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, masz prawo zwrócić zamówienie bez podawania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia odebrania zamówienia, a jeżeli masz konto w sklepie internetowym Biedronka Home i złożyłeś zamówienie jako zalogowany na swoje konto, w terminie 60 dni od dnia odebrania zamówienia.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 lub 60 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionych produktów lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówionych produktów.

Szczegóły zwrotu produktów i środków

Jak zwrócić produkt?

 1. Zarejestruj zwrot

  a) Opcja zalecana: wypełnij elektroniczny formularz dzięki temu przyśpieszy się procesu zwrotu. Po jego wypełnieniu dostaniesz numer zwrotu, który należy czytelnie zapisać na przesyłce abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.

  UTWÓRZ ZWROT

  b) Jeżeli nie chcesz korzystać z powyższego formularza, prosimy o przesłanie na adres e-mail home@biedronka.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy podając w nim następujące dane:

  • - Imię i Nazwisko
  • - adres
  • - numer telefonu
  • - adres e-mai
  • - numer zamówienia
  • - nazwa zwracanego produktu/produktów i ilość zwracanych sztuk

  c) Możesz również dołączyć papierowe oświadczenie o odstąpienie umowy do przesyłki. Zachęcamy do użycia poniższego wzoru lub stworzenia na jego podstawie odręcznego dokumentu.

  Pobierz wzór oświadczenia

 2. Nadaj przesyłkę

  Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

  Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz produkty przed upływem terminu 14 dni.

  Jeżeli utworzyłeś zwrot za pośrednictwem naszego elektronicznego formularza, dostaniesz po jego wypełnieniu numer zwrotu, który prosimy czytelnie zapisać na przesyłce w celu ułatwienia identyfikacji Twojego zwrotu.

  Prześlij zwracane produkty na adres:

  Biedronka Home
  Zwrot eCommerce/JD
  Panattoni Park Urzut/ brama 48
  Aleja Katowicka 283
  05-830 Urzut
  Jeżeli firma kurierska wymaga podania numer telefonu możesz podać: (22) 205 34 44

  Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w tym także koszty zwrotu produktów, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą. Koszt zwrotu takich produktów zależy od sposobu realizacji (m.in. wybranej firmy transportowej) Jeśli skorzystałeś z elektronicznego formularza i posiadasz numer zwrotu umieść go na przesyłce.

  Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Zwracany produkt powinien być kompletny.

  Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt składa się z kilku elementów pamiętaj o spakowaniu ich wszystkich przed dokonaniem zwrotu.

Pamiętaj zwrotowi nie podlegają m.in. Produkty:

 • nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfiki klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,
 • dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • będące nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo programami komputerowymi dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Co się dzieje po zwrocie?

 1. Weryfikacja przesyłki – w Dziale Zwrotów sprawdzimy zgodność jej zawartości z otrzymanym Formularzem zwrotu. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz od nas informację na adres mailowy podany w zamówieniu.

 2. Zwrot środków – dokonamy zwrotu płatności otrzymanych od Ciebie, w tym kosztów dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, nie późnej jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie Formularza zwrotu. Mamy prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania zwracanych przez Ciebie produktów lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.

 3. Korekta dokumentu zakupowego – na adres mailowy podany w zamówieniu otrzymasz skorygowaną fakturę.

Reklamacje

Masz prawo dokonać reklamacji produktów niepełnowartościowych (wadliwych) zakupionych w sklepie internetowym Biedronka Home.

Jak najłatwiej złożyć reklamację?

Problem Rekomendowany sposób złożenia reklamacji
Mój produkt się zepsuł Dostarcz produkt do dowolnego sklepu Biedronka lub wyślij na wskazany poniżej adres*
Nie było produktu w paczce Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta home@biedronka.pl lub telefonicznie 22 205 3444 (z tel. Komórkowego)
Dostarczono mi nieprawidłowy produkt
Dostarczono mi niekompletny produkt
Dostarczono mi uszkodzony produkt

Reklamację najłatwiej złożysz zanosząc reklamowany produkt do dowolnego sklepu stacjonarnego Biedronka, gdzie osoba prowadząca zmianę przyjmie od Ciebie reklamację. Najlepiej, jeśli będziesz miał możliwość okazania tej osobie dowodu zakupu ze sklepu internetowego Biedronka Home.

Zobacz mapę sklepów Biedronka

Jeśli nie chcesz udawać się do sklepu stacjonarnego Biedronki, tylko wolisz wysłać nam reklamowany produkt, to możesz to zrobić wysyłając produkt na adres:

Jeronimo Martins Polska S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Innowacyjna 6
41-218 Sosnowiec

Dołącz do przesyłki formularz zgłoszenia reklamacji, który znajdziesz poniżej lub oświadczenie na własnym arkuszu papieru.

Pobierz formularz reklamacji

W celu ułatwienia i przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu w szczególności: faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą lub ich kopię oraz podać przyczynę reklamacji oraz dostarczyć wadliwy produkt do Sprzedawcy.

Możesz samodzielnie sprawdzić status złożonej reklamacji poprzez wejście na stronę internetową www.biedronka.pl/pl/status-reklamacji lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki.

Masz prawo złożyć reklamację na kupione produkty w Sklepie Internetowym Biedronka Home na podstawie rękojmi, jeżeli dokonałeś zakupów produktów jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (na wszystkie zakupione produkty), lub na podstawie gwarancji (gdy zakupiony produkt posiada dokument gwarancyjny).

Przy składaniu reklamacji powinieneś wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku reklamowania produktu niepełnowartościowego/wadliwego na podstawie rękojmi, możesz żądać:

a) naprawy
b) wymiany
c) zwrotu pieniędzy
d) obniżenia ceny

Masz prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli:

 • wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty zakupu produktu.
 • roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na nowy przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady

Reklamacje na podstawie gwarancji możesz składać u gwaranta lub w dowolnym sklepie stacjonarnym Biedronka lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Karta gwarancyjna może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem. Składając reklamację na podstawie dokumentu gwarancyjnego, należy dopełnić warunków w nim wymienionych.