Informacja dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

Zwroty

Jeżeli dokonałeś zakupów w sklepie internetowym Biedronka Home*, masz prawo zwrócić produkty bez podawania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia ich odebrania.

Jeżeli masz konto w sklepie internetowym Biedronka Home i złożyłeś zamówienie jako zalogowany na swoje konto, możesz zwrócić produkty w terminie 60 dni od dnia ich odebrania.

 

JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT?

 

1. Zarejestruj zwrot

Prześlij do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail home@biedronka.pl. Możesz dokonać zwrotu używając poniższego formularza:

Pobierz formularz zwrotu


Możesz również własnoręcznie napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Powinno ono zawierać numer zamówienia, informację jakich produktów dotyczy zwrot oraz dowód, że zakup został dokonany w sklepie internetowym Biedronka Home.

Możesz też skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia:

 

Adresat: Biedronka Home, Zwrot eCommerce / JD, Panattoni Park Urzut/brama 48, Aleja Katowicka 283, 05-830 Urzut, home@biedronka.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) niepotrzebne skreślić.

 

Do zwracanych produktów zalecamy dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (np. faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii, a także podanie numeru zamówienia. Wypełnienie oświadczenia na wzorze formularza zwrotu może znacząco przyspieszyć zwrot środków, gdyż ułatwi identyfikację zamówienia.

 

2. Nadaj przesyłkę

Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

Produkty prześlij na adres: 

Biedronka Home  

Zwrot eCommerce / JD  

Panattoni Park Urzut / brama 48  

Aleja Katowicka 283  

05-830 Urzut  

Koszt i organizacja zwrotu leżą po Twojej stronie. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w tym także koszty zwrotu produktów, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą
(Informacja o kosztach przesłania produktu do Sprzedawcy). Koszt zwrotu produktów zależy od sposobu realizacji zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej). Nie narzucamy formy odesłania, ale prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki do momentu rozliczenia zwrotu. Nasz magazyn nie przyjmuje przesyłek, które nie są opłacone przez nadawcę. Taka przesyłka zostanie do Ciebie odesłana.

Rekomendujemy aby produkty były zapakowane w oryginalne opakowanie. Pamiętaj, że produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

Jeżeli karton z zamówieniem był przez Ciebie otwierany, pamiętaj aby zapakować do niego wszystkie produkty, które zamówiłeś, tak aby nie doszło do uszkodzenia żadnego z nich.

 

CO SIĘ DZIEJE PO ZWROCIE?

 

Weryfikacja przesyłki – w Dziale Zwrotów sprawdzimy zgodność zawartości z otrzymanym formularzem zwrotu lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Po weryfikacji otrzymasz od nas informację na adres mailowy podany w zamówieniu. Gdyby podczas weryfikacji okazało się, że zamówienie wróciło niekompletne lub uszkodzone, skontaktujemy się z Tobą.

 

Zwrot środków - dokonamy zwrotu płatności oraz najtańszego kosztu dostarczenia produktów w momencie zakupu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nas) niezwłocznie, nie późnej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie formularza zwrotu lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych przez Ciebie produktów lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności jest dokonywany na ten sam środek płatniczy, którym była dokonana płatność podczas składania zamówienia.

 

Korekta dokumentu zakupowego – na adres mailowy podany w zamówieniu otrzymasz skorygowaną fakturę.

 

* jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta

Reklamacje

Masz prawo dokonać reklamacji produktów wadliwych zakupionych w sklepie internetowym Biedronka Home.

 

JAK NAJŁATWIEJ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamację najłatwiej złożysz w najbliższym sklepie stacjonarnym Biedronka, gdzie osoba prowadząca zmianę przyjmie od Ciebie reklamację wraz z reklamowanym produktem. Najlepiej, jeśli będziesz miał możliwość okazania dowodu zakupu ze sklepu internetowego Biedronka Home.

Zobacz mapę sklepów Biedronka

 

Jeśli nie chcesz udawać się do sklepu stacjonarnego Biedronki, tylko wolisz przesłać reklamowany produkt, możesz to zrobić wysyłając produkt na adres:


Jeronimo Martins Polska S.A.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Innowacyjna 6  

41-218 Sosnowiec  

 

Dołącz do przesyłki formularz zgłoszenia reklamacji, który znajdziesz poniżej lub napisz własne oświadczenie.

Pobierz formularz reklamacji

 

W celu ułatwienia i przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu w szczególności: faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą lub ich kopię, podanie przyczyny reklamacji oraz dostarczenie wadliwego produktu do Sprzedawcy.

Możesz samodzielnie sprawdzić status złożonej reklamacji poprzez wejście na stronę internetową www.biedronka.pl/pl/status-reklamacji lub kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki. Status możesz sprawdzić wpisując wcześniej 11-sto cyfrowy numer protokołu reklamacji zaczynający się od liter PR przekazany przez Sprzedawcy na wskazany przez Ciebie adres email lub na numer telefonu w formie wiadomości SMS.

Masz prawo* złożyć reklamację na kupione produkty w Sklepie Internetowym Biedronka Home na podstawie rękojmi, lub na podstawie gwarancji (gdy zakupiony produkt posiada dokument gwarancyjny).

Przy składaniu reklamacji powinieneś wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady oraz swoje żądanie.

 

W przypadku reklamowania produktu wadliwego na podstawie rękojmi, możesz żądać:

a. naprawy

b. wymiany

c. odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy)

d. obniżenia ceny

 

Masz prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli:

  • wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty zakupu produktu
  • zgłosisz nam żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Nie skraca to okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.

 

Reklamacje na podstawie gwarancji możesz składać u gwaranta lub w dowolnym sklepie stacjonarnym Biedronka lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Karta gwarancyjna może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem.

Składając reklamację na podstawie dokumentu gwarancyjnego, należy dopełnić warunków w nim wymienionych.

 

Jeronimo Martins Polska S.A. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w zakresie reklamacji towarów wadliwych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823). W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej reklamacji lub pozostającego w związku z nią, konsument może skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Inspekcji Handlowej (http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html), bądź wytoczyć powództwo przed właściwy sąd powszechny.

Wszystkie informacje dotyczące zwrotów i reklamacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home w Załączniku nr 2.

 

* jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta